Iepenloft op Facebook

It  ferhaal dat wy dit jier fertelle wolle giet oer de skiednis fan Donkerbroek. Wy doche in stap werom yn de tiid nei it midden fan de 18e ieu. It iepenloftstik sil gean oer it ferhaal fan de kloklieder. Regiseur Jelte Albada hat mei ynbring fan de improvisaasjetalintenfan de spilers in stik skreaun mei as ferhaallijn it ferhaal fan 'e kloklieder. Hjir en dêr sil it ferhaal sich halde oan it wiergebeurde ferhaal, mar der sil ek yn gedielte nei eigen ynsjoch oanpast wurden. It belooft in nijsgjirrich stik te wurden oer Donkerbroek en omkriten in de 18e ieu.

Het verhaal dat we dit jaar willen vertellen gaat over de geschiedenis van Donkerbroek. We doen een stap terug in de tijd naar het midden van de 18e eeuw. Het iepenloftstuk zal gaan over het verhaal van de klokkenluider. Regisseur Jelte Albada heeft met inbreng van de inprovisatietalenten van de spelers een stuk geschreven met als verhaallijn het verhaal van de klokkenluider. Hier en daar zal het verhaal zich aan het waargebeurde verhaal houden, maar er zal ook een gedeelte naar eigen inzicht aangepast worden. het belooft een heel mooi verhaal te worden over de regio van Donkerbroek in de 18e eeuw.

 

www.donkerbroek.nl over de geschiedenis van de klokkeluider.

Het kunstwerk De Klokkenluider, te vinden tegenover het restaurant ’t Witte Huis, houdt de herinnering aan een gebeurtenis op 22-12-1749 levend. Jongeren luidden de klokken om de inwoners te waarschuwen voor de komst van belastingambtenaren. De ambtenaren, bang geworden voor de aanstormende en met seizen, schoppen enz. bewapende menigte, kozen het hazenpad. Martien Lammers, moeder van één van de klokkenluiders, werd in 1750 tot twee jaar tuchthuis veroordeeld. Haar verweer dat het het zgn. St. Thomas luiden betrof werd verworpen.

Iepenloft Donkerbroek

Na de zeer geslaagde voorstellingen van 2009 en 2012 is het alweer 3 jaar geleden en is het opnieuw tijd voor een Iepenloftspul in Donkerbroek. Dit keer is er gekozen voor een hele nieuwe opzet. Met een nieuwe regisseur, (gedeeltelijk) nieuwe spelers en een hele nieuwe locatie beginnen we met een schoon doek.

Vriwilligers en figuranten

Bij een grote openluchtproductie zijn altijd een heleboel mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast willen we een stuk maken dat indrukwekkend is. We zijn hiervoor nog op zoek naar mensen die als figurant willen optreden Of die alleen vrijwilligerswerk willen doen, maar het mooiste is ook mensen die van beide een beetje willen doen.

IepenLoft Donkerbroek